24. 09. 2018 Ostatní pomoc – Litoměřice, Zahradnická - asistence na zimním stadionu.

-více-  

17. 09. 2018 Požár, únik čpavku – taktické cvičení – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

16. 09. 2018 Požár kůlny, Litoměřice, Žitenice.

2. 09. 2018 Požár – Litoměřice, ul. Žernosecká č. p. 2226.

26. 08. 2018 Požár, doutná uhlí ve sklepě – Litoměřice, Terezín – ul. Pražská č. p. 302.

17. 08. 2018 Požár, kouř z oken – Litoměřice, ul. Revoluční č. p. 1834/8.

1. 08. 2018 Požár – Prackovice nad Labem, u kostela, tráva plamenem.

22. 07. 2018 Požár, strniště a obilí – Litoměřice, Hlinná.

9. 07. 2018 Požár, kombajn – Litoměřice, Trnovany.

8. 07. 2018 Požár, část louky a lesa – Litoměřice, Hlinná.

4. 07. 2018 Požár – Bohušovice nad Ohří 2.

4. 07. 2018 Požár, pole – Lhota nad Labem.

4. 07. 2018 Požár, pole žita – Prackovice nad Labem, Litochovice nad Labem 21.

4. 7. 2018 Požár, hašení trávy a lesa podél trati – Ústecký, Litoměřice, Prackovice nad Labem hoří les.

4. 07. 2018 Požár, pole – Litoměřice, Lhota nad Labem č. p. 100.

21. 06. 2018 Požár, pole – Litoměřice, Kamýk, Žernoseky na Libochovany.

2. 05. 2018 Požár, vlak – za mašinou cisterna – Litoměřice.

1. 05. 2018 Požár, nákladní auto – Litoměřice, Žalhostice.

26. 2. 2018 Ostatní pomoc, transport pacienta – Lovosice, Kostelní 903/22.

4. 2. 2018 Požár rekreační chaty – Ústecký, Litoměřice, Liběšice u obce Horní Chobolice.

22. 1. 2018 Požár – Litoměřice, zahrádkářská kolonie, hořící chata.

20. 1. 2018 Požár – Žitenice, Litoměřická 17.

21. 11. 2017 Požár – Litoměřice, Pokratická 454/60.

29. 10. 2017 Technická pomoc – FÚ Litoměřice, Masarykova 2000/17.

29. 10. 2017 Technická pomoc – Lešení hrozí pádem, padající podlážky, České Armády 932/31 Litoměřice.

29. 10. 2017 Technická pomoc – Odlétávající plechová krytina ze střechy, Masarykova 679/33 Litoměřice.

15. 10. 2017 Technická pomoc – nález munice, okres Litoměřice, Litoměřice - Mlékojedy.

20. 09. 2017 Taktické cvičení – hořící loď, okres Litoměřice, Litoměřice.

29. 08. 2017 Požár – potraviny v troubě, okres Litoměřice, Tolstého 1367/10 Litoměřice.

29. 08. 2017 Požár – bílý dým z balkónu, okres Litoměřice, Nezvalova 1822/25 Litoměřice.

5. 07. 2017 Požár – balíky slámy, okres Litoměřice, směr Michalovice.

1. 06. 2017 Technická pomoc – nalomená větev v ulici Lišková 1770/64 Litoměřice.

27. 05. 2017 Taktické cvičení – hořící les, okres Litoměřice, Trávčice.

16. 03. 2017 Požár, polní porost, tráva – okres Litoměřice, Kamýk – Kamýk 7.

Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice.

Popis projektu:

Cílem projektu je zvýšení připravenosti a operativnosti místní jednotky IZS pro možnost rychlého a efektivního řešení nastalých požárů a dalších mimořádných událostí a krizových situací a tím zajistit kvalitativně lepší ochranu životů a zdraví obyvatel. Hlavní aktivitou je nákup velkokapacitní požární cisterny pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů v Litoměřicích v souladu s Normativem vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků spojených s extrémním suchem.

Projekt řeší tyto nedostatky zásahů jednotky: malé množství hasebních látek, špatná průjezdnost ve ztížených podmínkách. To znamená, že v současné době, se v případě požáru není JSDH Litoměřice schopna s nynější technikou dostat po lesnických cestách co nejblíže k požářišti a efektně zasáhnout. Toto je způsobeno soudobým vybavením jednotky.

Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zaštítěného Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) bude umožněno zvýšené prováděných hasebních prací při použití žádané techniky a následné zamezení větším škodám na majetku i životním prostředí.

Registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001030

Prioritní osa: 06.1– Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Oblast podpory: 06.1.23 - Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení

Celkové náklady projektu: 7,2 mil. Kč

Výše dotace: 6,5 mil. Kč

Podíl města Litoměřice: 0,7 mil. Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Veronika Šturalová – manažer strategií a manažer-koordinátor pro místní akční skupinu

MěÚ Litoměřice - Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje

Tel.: + 420 605 224 122, E-mail: veronika.sturalova@litomerice.cz

Takticko prověřovací cvičení okrsku číslo 9. Budyně nad Ohří - 2013 pořádajících hasičských sborů, města Budyně nad Ohří, obcí Dušníky a Přestavlky.

---01 Požár discotéky---

---02 Nehoda motocyklu---

---03 Nehoda u přejezdu---

---04 Práce s ejektorem---