Zásahy roku 2009

   Zásahy roku 2010

   Zásahy roku 2011

   Zásahy roku 2012

   Zásahy roku 2013

   Zásahy roku 2014

   Zásahy roku 2015

   Zásahy roku 2016

   Zásahy roku 2017

   Zásahy roku 2018

   Zásahy roku 2019

   Zásahy roku 2020

   Zásahy roku 2021

Zásahy v roce 2008


Požár zahradního přístřešku v Žitenicích

Dne 3.12.2008 v 10:09 vyjela jednotka k požáru přístřešku, kde po dojezdu na místo pouze doplnili vodu. Zásah proběhl společně s jednotkou PS Litoměřice.


Námětové cvičení - Požár v prostoru jeviště Kulturního domu v Litoměřicích

Dne 20.10.2008 v 19:25 vyjela jednotka k požáru zařízení KD. Jednotka byla po příjezdu seznámena se situací v objektu. Dva členové prováděli průzkum v objektu a jiní rozložili dopravní vedení od podzemního hydrantu k CAS32 T 815. Pro všechny obavy se naštěstí jednalo pouze o prověřovací cvičení. Cvičení se zúčastnili jednotky PS Litoměřice, PS Lovosice, SDH Terezín, SDH Bohušovice.


Námětové cvičení - Požár lesa u obce Velké Žernoseky

Dne 14.9.2008 v 9:04 vyjela jednotka k požáru lesního porostu k obci Velké Žernoseky. Požár byl pouze simulován, protože se v rámci taktického cvičení zjišťovala připravenost jednotek požární ochrany v dané situaci. Cvičení proběhlo společně s jednotkami PS Litoměřice, SDH Velké Žernoseky, SDH Terezín
foto


Požár strniště u obce Křešice

Dne 1.8.2008 v 18:20 vyjela jednotka k požáru polního porostu za obec Křešice. Jednotka byla po příjezdu dána do zálohy v případě nekontrolovatelnému rozšíření ohně. U zásahu byly ještě přítomny jednotky PS Litoměřice, SDH Křešice, SDH Vrbice, SDH Terezín.


Potápějící se nákladní loď Apollo v přístavišti Lovosice

Dne 27.7.2008 v 22:00 vyjela jednotka k čerpání vody z prostoru strojovny lodě. Po příjezdu a domluvě s velitelem zásahu začala jednotka pomáhat s rozmístěním čerpadel a rozebíráním části lodi. Po zjíštění místa průniku vody byl otvor provizorně zacpán. Zásah byl prováděn společně s jednotkami PS Lovosice, PS Litoměřice, SDH Chotiměř.
foto


Požár travního porostu u obce Žitenice

Dne 26.7.2008 ve 15:03 vyjela jednotka k požáru suché trávy k obci Žitenice. Po přijetí rozkazů od velitele zásahu jednotka započala hasební práce jedním proudem C. Po zdolaní požáru jednotka zůstala na místě, aby na spáleniště dohlédli. Hasební práce byly prováděny společně s jednotkou PS Litomeřice.
foto


Požár bytu v Litoměřicích

Dne 19.7.2008 ve 22:04 byl jednotce vyhlášen poplach na hořící byt v ulici Mrázova. Naštěstí se jednalo pouze o planý poplach a tak byla jednotka stažena ještě před jejím výjezdem na místo.


Námětové cvičení - Požár nemocnice - kuchyň

Dne 14.7.2008 v 10:06 vyjela jednotka k požáru skladu odpadků u budovy kuchyně. Požár byl pouze fiktivní, protože se jednalo o taktické cvičení jednotek požární ochrany. Cvičení proběhlo společně s jednotkami PS Litoměřice a PS Lovosice.
foto


Požár stodoly v obci Chotěšov

Dne 4.7.2008 v 12:56 vyjela jednotka k požáru stodoly v obci Chotěšov, který vznikl od blesku den před tím. Po příjezdu velitel jednotky převzal velení a pokračovalo se v dohašovacích pracích. Za přítomnosti naší jednotky se na těchto pracích společně podíleli také jednotky SDH - Brozany, Budyně, Roudnice, Terezín, Třebenice, Bohušovice, Chotiměř.
foto


Pohotovost na stanici

Dne 3.7.2008 v 19:30 byla svolána jednotka k držení pohotovosti na své stanici, jako náhrada za PS Litoměřice v době její nepřítomnosti.


Požár skládky v zahrádkářské kolonii

Dne 29.6.2008 ve 19:02 vyjela jednotka k požáru skládky v zahrádkářské kolonii Na Bídnici mezi Litoměřicemi a Kamýkem společně s jednotkou PS Litoměřice.


Požár bytu v Litoměřicích

Dne 19.6.2008 ve 14:41 vyjela jednotka k požáru bytové jednotky v ulici Mrázova společně s jednotkou PS Litoměřice.Naštěstí se po příjezdu zjistilo, že se jednalo pouze o spálené maso v troubě.


Požár RD v Žitenicích

Dne 16.6.2008 ve 3:08 vyjela jednotka k požáru rodinného domu v obci Žitenice společně s jednotkou PS Litoměřice.
foto


Požár skládky u Trnovan

Dne 10.6.2008 v 18:46 vyjela jednotka k požáru skládky u obce Trnovany společně s jednotkou PS Litoměřice.
foto


Povodně - Albis 2008 - cvičení

Dne 15.5.2008 v 15:30 byla povolána jednotka ke stavění stanů humanitární pomoci společně s AČR-CO Rakovník na vodním cvičišti v Litoměřicích.
Dne 16.5.2008 v 19:58 byla povolána jednotka k pytlování a stavění protipovodňové hráze společně s německými kolegy z THW.
Dne 17.5.2008 v 6:56 byla povolána jednotka k asistenci záchrany a evakuaci osob při povodni.
foto


Požár chaty u Velkých Žernosek

Dne 23.4.2008 v 23:56 vyjela jednotka k požáru chaty u obce Velké Žernoseky společně s jednotkou PS Litoměřice.


Požár starých mrazíren

Dne 17.3.2008 v 06:20 vyjela jednotka k požáru sklepních prostor starých mrazíren v Litoměřicích kde hořelo už podruhé. Jednotka vyjela společně s jednotkami PS Litoměřice a PS Lovosice.
foto


Požár rodiného domu v Žitenicích

Dne 15.3.2008 v 12:40 vyjela jednotka k požáru střechy RD společně s jednotkou PS Litoměřice
foto


Technická pomoc

Dne 8.3.2008 v 8:25 vyjela jednotka na větrnou smrští poničený strom, který ohrozoval prostory kde se pohybují děti v zahradě Lidové školy umění v Masarykově ulici v Litoměřicích.
foto


Tecnický zásah

Dne 1.3.2008 v 9:40 vyjela jednotka na větrem poničenou střechu v ulici Dlouhá (potraviny Lachman) v Litoměřicích.


Požár trávy u obce Tlučeň

Dne 26.2.2008 v 14:20 vyjela jednotka k požáru polního porostu společně s jednotkami PS Litoměřice a PS Lovosice.


Požár stohu v Ploskovicích

Dne 10.2.2008 v 11:45 vyjela jednotka k požáru stohu společně s jednotkami PS Litoměřice a JSDHo Liběšice.
foto