Zásahy roku 2008

   Zásahy roku 2010

   Zásahy roku 2011

   Zásahy roku 2012

   Zásahy roku 2013

   Zásahy roku 2014

   Zásahy roku 2015

   Zásahy roku 2016

   Zásahy roku 2017

   Zásahy roku 2018

   Zásahy roku 2019

   Zásahy roku 2020

   Zásahy roku 2021

Zásahy v roce 2009
Požár pily na Tlučni

Dne 28.11.2009 v 05hodin 20 minut vyjela jednotka k požáru bejvalé pily v Tlučni. Jednotka zasahovala společně s HZS PS Litoměřice a JSDHO Terezín. Jednotka se vrátila
na základnu 08 hodin 30 minut.
foto

Pomoc při čerpání vody v ulici Velká Dominikánská

Dne 24.11.2009 08 hodin 08 minut jsme vyjeli k čerpání vody do Velké Dominikánské, kde došlo k zatopení sklepení asi u 8 až 10 domů. Po příjezdu jsme zjistili stav závažnosti zatopení a začali čerpat vodu ze sklepení. Po sedmi hodinách byla přizvaná JSDHO Terezín, která ihned započala s čerpáním vody. Ten den jsme čerpaly až do večerních hodin. Následující den 25. 11. 2009 se započalo s čerpáním vody 08 hodin 30 minut opět za pomoci JSDHO Terezín až do 18 hodin 30 minut a voda stále byla stále v některých slepeních. Další den 26. 11. 2009 ráno vyjeli jednotky SDH Litoměřice a SDH Terezín k dočerpání vody, která se čerpala opět až do večera. Jednotky se vrátily na základny něco po 18 hodině. Tímto děkujme JSDHO Terezín za pomoc při čerpání vody v ulici Velká Dominikánská.
foto

Požár stohu u Miřejovic

Dne 4.10.2009 10 hodin 00 minut po načerpání sil opět vyjela jednotka k požáru stohu u Miřejovic. Po příjezdu prováděla kontrolu nad požářištěm.
Jednotka se vrátila na základnu v 19 hodin 45 minut.

Požár stohu u Miřejovic

Dne 3.10.2009 v 17 hodin 30 minut vyjela jednotka k požáru stohu u Miřejovic. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice. Po velké únavě se jednotka vrátila na základnu 02 hodin 15 minut.
foto

Požár stohu u Vrbičan

Dne 10.9.2009 ve 12 hodin 04 minut vyjela jednotka k požáru stohu u Vrbičan. Jednotka prováděla dozor nad požářištěm.
Jednotka se vrátila na základnu ve 16 hodin 03 minut.
foto

Požár automobilu

Dne 20.8.2009 v 00 hodin 07 minut vyjela jednotka k hlášenému požáru lesa u obce Chudoslavice. Po příjezdu na místo zásahu se zjistilo, že se nejedná o požár lesa, ale automobilu. Jednotka ale nezasahovala. Zpět na základnu se jednotka vrátila 01 hodin 00 minut.

Požár bytové jednotky panelového domu v Nezvalově ulici

Dne 19.8.2009 v 10 hodin 50 minut jsme byli povoláni k požáru v panelovém domě na ulici Nezvalova v Litoměřicích.
Jednotka zasahovala společně s jednotkou PS Litoměřice. Jednotka se vrátila na základnu ve 12 hodin 03 minut.
foto

Čerpání vody u Rytíře (železniční viadukt)

Dne 17.8.2009 22 hodin 09 minut vyjela jednotka k čerpání vody pod železniční viadukt, který spojuje ulice Labská, Vodní a Jarošova v Litoměřicích. Tento zásah byl prvním výjezdem našeho nového vozu MAN TGM 13.280 CAS-15. Jednotka se vrátila na základnu ve 23 hodin 21minut.
foto

Požár pole v Libochovanech

Dne 31.7.2009 v 20 hodin 58 minut byla jednotka operačním střediskem povolána k požáru pole v Libochovanech. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice. Místo požáru bylo uhašeno a prolito vodou. Po uhašení se jednotka vrátila zpět na základnu ve 21 hodin 35 minut.

Požár hnoje v Michalovicích

Dne 28.7.2009 v 17 hodin 57 minut vyjela jednotka k požáru hnoje v Michalovicích. Jednotka se podílela sama na celém zásahu. Jednotka se vrátila na základnu 19 hodin 45 minut.

Požár bytové jednotky panelového domu v A.Muchově ulici

Dne 16.7.2009 v 16:30 vyjela jednotka k požáru v A.Muchově ulici. Jednalo se o požár bytové jednotky ve druhém podlaží panelového domu. Jednotka se podílela na hasebních a odklízecích pracích. Jednotka zasahovala společně s jednotkou PS Litoměřice.

Čerpání vody Lovosicích

Dne 3.7.2009 v 18hodin 41 minut vyjela jednotka k čerpání vody v Lovosicích. Díky přívalovému dešti došlo k zatopení sklepů v ulicích Žižkova a Krátká.
Po dokončení všech záchranných prací se jednotka vrátila na základnu ve 20 hodin 52 minut.

Požár stodoly v Miřejovicích

Dne 17.6.2009 v 20:09 vyjela jednotka k požáru stodoly v Miřejovicích. Jednotka se podílela na hasebních pracích a na rozebírání hořící dřevěné podlahy. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice a PS Lovosice.

Požár v restauraci Koliba - námětové cvičení

Dne 11.6.2009 v 16:05 vyjela jednotka k hlášenému požáru v ubytovacích prostorech restaurace Koliba, ze kterých probíhala i evakuace osob. Jednotka se zúčastnila cvičení společně s jednotkou PS Litoměřice a SDH Terezín.

Požár nízkopodlažního domu v Mostecké ulici

Dne 5.6.2009 v 18:56 vyjela jednotka k požáru domu v Mostecké ulici. Jednotka pomáhala v hasebních pracích a dodávala vodu. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice.

Požár drážního domku

Dne 5.6.2009 v 17:33 vyjela jednotka k požáru drážního domku na Slavíku ve směru na Třeboutice. Jednotka dodávala vodu. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice a drážními hasiči.

Požár drážního domku

Dne 5.6.2009 v 16:04 vyjela jednotka k požáru drážního domku u Dolního nádraží v Litoměřicích. Jednotka ale nezasahovala. Jednotka vyjela společně s PS Litoměřice a drážními hasiči.

Požár travního porostu

Dne 20.5.2009 v 14:22 vyjela jednotka k požáru travního porostu podél trati mezi obcemi Libochovany a Velké Žernoseky. Jednotka zasahovala v célém tomto úseku. Jednotka zasahovala společně s PS Litoměřice a drážními hasiči.

Požár domu v obci Malešov

Dne 29.4.2009 v 3:44 vyjela jednotka k požáru domu v obci Malešov. Jednotka se velkým dílem podílela na celém zásahu.
foto

Požár komína v obci Podviní

Dne 26.4.2009 v 10:01 vyjela jednotka k požáru komína v obci Podviní. Jednotka ale nezasahovala.

Požár automobilu u obce Pohořany

Dne 21.4.2009 v 10:13 vyjela jednotka k hlášenému požáru lesa u obce Pohořany. Po příjezdu na místo zásahu se zjistilo, že se nejedná o požár lesa, ale automobilu. Jednotka zasahovala společně s jednotkami PS Litoměřice a SDH Terezín.
foto

Požár u obce Mentaurov

Dne 16.4.2009 v 16:10 vyjela jednotka k požáru včelína u obce Mentaurov. Jednotka se podílela na dohašovacích prací a doplňování vody. Zásah byl proveden společně s jednotkou PS Litoměřice.
foto

Požár v Ladově ulici - námětové cvičení

Dne 14.4.2009 v 9:01 vyjela jednotka k hlášenému požáru bytové jednotky. Jednotka se zúčastnila cvičení společně s jednotkou PS Litoměřice.

Požár lesa mezi obcemi Milešov a Lukov

Dne 11.3.2009 v 20:12 vyjela jednotka k požáru lesa. Požár byl většího rozsahu a tak jednotka doplňovala vodu a pomáhala prohrabovat zasažená místa.

Požár střechy restaurace na Mostné hoře

Dne 24.2.2009 v 12:52 vyjela jednotka k hlášenému požáru střechy restaurace na Mostné hoře. Požár byl malého rozsahu a tak jednotka nemusela zasahovat. Zásah probíhal společně s jednotkou PS Litoměřice.

Požár trávy u obce Žalhostice

Dne 14.2.2009 v 18:08 vyjela jednotka k hlášenému požáru trávy vedle trati u obce Žalhostice. Jednotka ale nezasahovala.

Požár stohu u obce Hrdly

Dne 31.1.2009 v 19:59 vyjela jednotka k požáru stohu poblíž obce Hrdly. Po příjezdu bylo jednotce předáno místo zásahu a celou noc se stoh hlídal, aby se oheň nikam nerozšířil.
foto

Požár objektu OBI

Dne 20.1.2009 v 7:56 vyjela jednotka k hlášenému požáru v objektu. Naštěstí se ukázalo, že se jednalo pouze o planý poplach a tak byla jednotka stažena před dojezdem na místo události.

Požár půdních prostor domku v Žitenicích

Dne 14.1.2009 v 18:20 vyjela jednotka k požáru půdy RD. Po příjezdu zahájila jednotka rozebírání střechy a dohašování ohnisek požáru v dýchacích přístrojích. Zásah byl prováděn společně s jednotkou PS Litoměřice.

Požár sklepních prostor domku v Žitenicích

Dne 1.1.2009 v 4:03 vyjela jednotka k požáru sklepa RD. Po příjezdu byla jednotka seznámena se situací, poté se podíleli na hašení ohnisek v dýchacích přístrojích a doplňování vody z cisterny. Jednotka zasahovala společně s jednotkou PS Litoměřice.