Zásahy roku 2008

   Zásahy roku 2009

   Zásahy roku 2010

   Zásahy roku 2012

   Zásahy roku 2013

   Zásahy roku 2014

   Zásahy roku 2015

   Zásahy roku 2016

   Zásahy roku 2017

   Zásahy roku 2018

   Zásahy roku 2019

   Zásahy roku 2020

   Zásahy roku 2021

Zásahy v roce 2011


(39) 13.12.2011 Požár, popelnice, kontejner, odpad – okr. Litoměřice, Trnovany.

Dne 13. 12. 2011 v 16 hodin 20 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu v 16 hodin 42 minut.

2.12.2011 Požár – okr. Litoměřice, Hlinná – Lbín 2.

Dne 2. 12. 2011 v 22 hodin 08 minut vyjela jednotka na místo události. Velitel družstva se po příjezdu na místo události zahlásil veliteli zásahu. Ten udělil povel k napojení přívodního vedení z CAS 15 Man do CAS 32 Tatra. A poté zůstat v záloze než budou započaty hasební práce. Bylo rozhodnuto o kontrolovaném shoření chatky. Krátce před jedenáctou hodinou VZ vydal rozkaz o započetí likvidačních prací. Naši členové jednotky se vybavili dvěma kopáči a hráběmi. Zbytky chatky byly postupně rozhrabovány a prolévány vodou členy HZS z jednoho proudu " C ". V průběhu hašení byla voda z CAS 15 přečerpána do CAS 32. Po ukončení likvidačních prací členové jednotky pomohli s uklizením materiálu HZS. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu dne 3. 12. 2011 ve 00 hodin 17 minut.
foto

11.11.2011 Technická pomoc, odchyt zvěře - kočka - Litoměřice, Město 5. května.

Dne 11. 11. 2011 v 18 hodin 28 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o kotě na římse ve výšce 4 m, které podle volajících bylo vystrašené a nacházelo se na místě již delší dobu. Za pomoci výsuvného žebříku byl proveden odchyt a sundání kotěte. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 45 minut.

11.11.2011 Požár nízké budovy – Litoměřice, Liškova 888/7.

Dne 11. 11. 2011 v 17 hodin 59 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu v 18 hodin 05 minut.

31.10.2011 Požár výškové budovy – Litoměřice, Pokratice Kubínova 439/2.

Dne 31. 10. 2011 v 20 hodin 44 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 21 hodin 11 minut.

28.10.2011 Únik nebezpečných látek, do vodní plochy – Litoměřice, Předměstí Lodní náměstí.

Dne 28. 10. 2011 v 13 hodin 04 minut vyjela jednotka na místo události. Při výjezdu k zásahu jsme byli upozorněni operačním důstojníkem z KOPISU že máme jet do Žalhostic pod železniční most přes řeku Labe, kde se spojíme s HZS PS Litoměřice. Po příjezdu na místo události jsme se poradily s velícím a počaly jsme stavět nornou stěnu jednoduchou z 6 hadic B, které se rozložily od 1 pilíře mostu po břeh řeky, a pak bylo rozhodnuto, že se sestaví i velká norná stěna. Tak že se smontovaly 4 kusy 10. a 2 kusy 5. Vše se napínalo ze člunu HZS PS Litoměřice a ropné produkty se zasypaly sorbentem na vodní hladinu Spilken a Olbin-ex. Pro brzké stmívání bylo rozhodnuto, že se bude hlídat celou noc až do rána a ráno se uvidí jak postupovat dále. Ráno bylo rozhodnuto dalším velícím, že se přesunem do Litoměřic kde se zřídí ještě 1 norná stěna a to na lodním náměstí na náplavce neboť ropné produkty ještě zde byly znatelné. Když se dokončily práce na náplavce v LTM tak jsme se přesunuly zpět do Žalhostic a zde se taktéž dokončily práce a dobalilo se vše a jednotka se vrátila zpět na základnu 29.10.2011 ve 13 hodin 35 minut.

2.10.2011 Požár lesní, polní porost, tráva – okres Litoměřice, Litoměřice.

Dne 2. 10. 2011 v 07 hodin 05 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu nezasahovala a sloužila jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu v 07 hodin 24 minut.

1.10.2011 Dopravní nehoda - úklid vozovky Litoměřice Werichova 2010/1

Dne 1. 10. 2011 v 07 hodin 18 minut vyjela jednotka na místo události. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum prostoru. Místo se nacházelo v mírném sklonu a byly zde rozlité provozní kapaliny s olejem po dopravní nehodě v délce cca. 15m a šíře 2,5m Na zásyp byl použit sorbet Vapex. Po nasátí byl z vozovky sklizen a odvezen k likvidaci na HZS Litoměřice. Z vozovky byli odklizeni i zbytky plastů po nehodě. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 08 hodin 15 minut.

21.9.2011 Požár lesní, polní porost, tráva – okres Litoměřice, Hlinná, Lbín.

Dne 21. 9. 2011 v 12 hodin 53 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka přijela na místo zásahu, kde již zasahoval 2 výjezd PS HZS Litoměřice. Jednotka pomohla s rozhrabáváním balíků sena za pomocí kopáče a společnýma silami uhasila balíky sena. Poté se vrátila zpět na základnu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 13 hodin 40 minut.

30.7.2011 Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů – okr. Litoměřice - Chudoslavice, Myštice.

Dne 30. 7. 2011 v 18 hodin 17 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se zlomenou větev ve výšce 3,5m nad silnicí. Dva členové se vybavili reflexními vestami kvůli řízení provozu na komunikaci. Samotné odříznutí větve bylo provedeno s požárního automobilu. Ta byla následně uklizena mimo komunikaci. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu dne 30. 7. 2011 ve 18 hodin 56 minut.

19.7.2011 Požár výškové budovy – Litoměřice, Nerudova 853/8.

Dne 19. 7. 2011 v 19 hodin 34 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka působila na místě události jako záloha. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 19 hodin 55 minut.

8.7.2011 Požár, dopravní prostředky – okr. Litoměřice, Miřejovice.

Dne 8. 7. 2011 v 18 hodin 30 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka byla stažena při výjezdu k zásahu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 18 hodin 33 minut.

7.7.2011 Technická pomoc, vosí roj – Litoměřice, Předměstí Sládkova 898/4.

Dne 7. 7. 2011 v 20 hodin 31 minut vyjela jednotka na místo události. Jednalo se o vosí roj o velikosti fotbalového míče, který byl na předzahrádce u vstupu do domu ve výšce 2,5m nad zemí. Jednotka provedla zajištění roje pomocí papírového pytle, do kterého bylo hnízdo zachyceno . Okolní prostor byl poté postříkán roztokem proti vosám. Roj byl za městem puštěn do přírody. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu dne 7. 7. 2011 ve 21 hodin 04 minut.

28.6.2011 Požár nízké budovy – Litoměřice, předměstí Nádražní.

Dne 28. 6. 2011 v 22 hodin 31 minut. Jednotka po příjezdu na místo události dostala za úkol otevřít vrata ze strany od kolejiště a snažit se zamezit rozšíření požáru do celé budovy. Čtyři členové se vybavili izolačními dýchacími přístroji. Požární automobil se postavil z čela budovy. Od tud bylo nataženo vedení „B“ o délce 40m. a pak dále od rozdělovače dva proudy "C". Muselo se dbát zvýšené opatrnosti z důvodu proudu v troleji nad kolejištěm, než došlo k jeho vypnutí. Za použití požárních seker a páčidla, byly prosekány otvory do vrat číslo 3 a 4 ze směru od Litoměřic. Díky naskládanému nábytku nebylo možné vrata otevřít a tak bylo u vrat číslo 3 započato hašení přes prosekaný otvor. U čtvrtých vrat se podařilo proseknou, dostateční otvor, aby se dalo prolézt do ještě nezasažené části objektu. I přes veškerou snahu se oheň začal šířit pod střechou, což začalo ohrožovat členy jednotky. Proto dostali pokyn ke stažení zpět před vrata. Mezi tím se u třetích vrat oheň dostal až ven pod střechu nad nákladovou rampou. Celí, prostor nad hlavou byl neustále kontrolován. Za pomoci pákových nůžek a páčidla byl přestřižen zámek, který byl umístěn zevnitř třetích vrat a ty se podařilo otevřít. Postupně se šíření požáru přestalo dařit kontrolovat, a proto bylo rozhodnuto, že se hasiči stáhnou až k třetí koleji a od tud budou provádět hašení z bezpečné vzdálenosti. To již byla v plamenech celá střecha, která se postupem času směrem od Litoměřic propadla do objektu i mimo něj až na první kolej. Poté velitel zásahu vydal rozkaz, že se pozastavuje hašení a ponechá se střecha zřítit celá. Když se tak stalo, bylo za pomoci plošiny započato hašení zbytku požáru a ohnisek. Naši členové prováděli hašení ve všech vstupech do budovy vybaveni izolačními dýchacími přístroji. Jeden člen byl přidělen na požární plošinu, aby vystřídal předešlou skupinu v hašení. Po likvidaci požáru bylo uklizeno vybavení a jednotka se vrátila zpět na základnu. Současně s námi na naší straně objektu zasahovala i jednotka SDH Terezín, která měla z našeho automobilu nataženo jedno útočné vedení "C".Zasahující drážní hasiči používali naše vysokotlaké zařízení. Vodu do naší cisterny dodávala jednotka SDH Terezín a Lovosice druhý výjezd. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu dne 29. 6. 2011 ve 02 hodin 23 minut.

22.6.2011 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Vodní, Labská.

Dne 22. 6. 2011 v 19 hodin 15 minut. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o zaplavený podjezd ve Vodní ulici o rozsahu 8m x 15m x 1m. Odčerpání bylo provedeno požárním automobilem MAN CAS 15. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 21 hodin 02 minut.
foto

6.6.2011 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, Předměstí Labská.

Dne 6. 6. 2011 ve 17 hodin 29 minut. Po příjezdu na místo události se jednotka přidala k čerpání k jednotce HZS Litoměřice druhý výjezd. K čerpání byl použit požární automobil CAS 15 MAN. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 18 hodin 26 minut.

6.6.2011 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, Svojsíkova 1015/1a.

Dne 6. 6. 2011 ve 16 hodin 44 minut dorazila jednotka na, místo události kde byl proveden průzkum. Jednalo se o zaplavenou počítačovou učebnu ve sklepě školy o rozměrech 12 x 8m. Bylo nasazeno elektrické kalové čerpadlo Metabo. Po odčerpání se jednotka přesunula k další nahlášené události ve 17 hodin 29 minut.

6.6.2011 Technická pomoc, čerpání vody – Litoměřice, předměstí Mezibraní.

Dne 6. 6. 2011 ve 16 hodin 33 minut vyjela jednotka k čerpání vody v ulici Mezibraní. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum se záměrem najít kanálové vpusti. Ty byly po nalezení odstraněny pro lepší odtok vody. Po odtoku veškeré vody byly vyčištěny a opět uzavřeny. Poté jednotka vyjela k další nahlášené události ve 16 hodin 44 minut.

31.5.2011 Technická pomoc, čerpání vody – obec Píšťany

Dne 31. 5. 2011 ve 23 hodin 51 minut vyjela jednotka k čerpání vody v obci Píšťany. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a bylo rozhodnuto o nasazení plovoucího čerpadla Frogy a cisterny CAS – 15 MAN. Jednalo se totiž o lagunu o rozloze 90 m2 o výšce 20cm po celé ploše náměstí a voda přetékala do přilehlých domů. Voda byla postupně odčerpána a místostarosta byl vyrozuměn, že bude muset si vyjednat pročištění kanalizace v celé obci, aby voda mohla volně odtékat. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu ve 01 hodin 04 minut.

18.5.2011 Únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci

Dne 18. 5. 2011 ve 14 hodin 45 minut vyjela jednotka k likvidaci únikům ropných produktů. Jednotka po příjezdu na místo události pod Litoměřickým železničním mostem směrem na Kamýk začala s urychleným zasypáváním dosti velkých olejových skvrn, které zde zanechal po sobě bagr, když zavadil ramenem o most. Byl použit sorbent SORBIN cca 30 Kg. Jeden člen řídil dopravu, aby nedocházelo k ztěžování zásahu. Když byly skvrny zasypány a smeteny tak jednotka zásah ukončila a vrátila se na základnu ve 15 hodin 49 minut.

11.5.2011 Technická pomoc – likvidace včelího roje v ulici Skalická 44, Žitenice

Dne 11. 5. 2011 v 15 hodin 59 minut vyjela jednotka opět na včelí roj. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum prostoru. Bylo zjištěno, že vedle okna ve výšce cca. 3 m. nachází včelí roj. Ten se zde rojil a zároveň ohrožoval chovance ústavu. Centrum roje bylo v prasklině omítky a tak nebyl možný přístup ke královně. Jeden příslušník se vybavil ochranným oděvem proti bodavému hmyzu. Mezi tím mu byl namíchán postřik Bandyt, aby se bal roj odstranit a připraven nastavovací žebřík. Roj byl několikrát postříkán. Důkladně byla vystříkána i prasklina, by se zamezilo dalšímu rojení. Uhynulé včelstvo postupně popadalo na zem a poté uklizeno. Na místě pak již zůstalo jen několik jedinců, kteří se po čase rozletěli. Po skončení zásahu se jednotka vrátila na základnu ve 17 hodin 01 minut.

10.5.2011 Technická pomoc – likvidace včelího roje v ulici Revoluční 1834/8

Dne 10. 5. 2011 v 17 hodin 04 minut vyjela jednotka k likvidaci včelího roje. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, při kterém bylo zjištěno, že včely se nacházely po celém prostoru hřiště mezi panelovými domy. Jeden ze členů se oblékl do ochranného obleku proti bodavému hmyzu ( SRŠÁŇ ), druhý člen připravil hubící prostředek na hmyz. Sprejem byl proveden postřik, nejvíce zasažených míst, které ohrožovali okolí. Po 15 minutách začal prostředek účinkovat a hmyz se postupně rozptýlil. Jednotka provedla dostříkání zbytku roje a vrátila se na základnu ve 18 hodin 00 minut.

2.5.2011 Požár lesní,polní porost,tráva - Trnovany

Dne 2. 5. 2011 v 13 hodin 08 minut vyjela jednotka k požáru LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA. Jednotka na místě události pomohla z rozhrabávání požářiště společně s HZS Litoměřice. Po skončení zásahu se jednotka vrátila na základnu ve 13 hodin 54 minut.
foto

2.5.2011 Únik ropných látek do Labe - Libochovany

Dne 2. 5. 2011 v 08 hodin 42 minut vyjela jednotka k úniku ropných látek do Labe v obci Libochovany. Po příjezdu na místo události bylo velitelem rozhodnuto, že se postaví norná stěna ze čtyř nafukovacích částí norné stěny. Nakonec byly použity čtyři hadice typu B, které se zazátkovali a nafoukli vzduchem. Poté rozloženy na vodní hladinu a ta posléze zasypána sorbentem. Po skončení zásahu jednotka pomohla se sbalením a vrátila se na základnu ve 12 hodin 02 minut.
foto

30.4.2011 Požár nízké budovy Žitenice - Pohořany 60

Dne 30. 4. 2011 ve 12 hodin 08 minut byla jednotka povolána k požáru nízké budovy Pohořany 60. Jednotka na místě události provedla doplňování vody CAS 15 Man do vozu CAS 24 Tatra. Dalším jejím úkolem bylo rozebírání dřevěných konstrukcí a rozhrabávání hořlavého materiálu. Na místě události byl hledán podzemní hydrant. Byly nalezeny dva, ale ani jeden nebyl provozu schopný!!!
foto

28.4.2011 Taktické cvičení - Předměstí Zahradnická 215

Dne 28. 4. 2011 ve 09 hodin 26 minut byla jednotka povolána na taktický cvičení na Zimní Stadion v Litoměřicích. Po příjezdu na místo události se jednotka zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal příkaz vyzbrojit se dýchací technikou, rozvinout proud hadicemi C do 3 NP. a provézt průzkum. To bylo provedeno třemi členy naší jednotky za použití tří hadic, jedné záložní a kombinované proudnice Turbo.

19.4.2011 Požár nízké budovy v Trnovanech - Podviní 22

Dne 19. 4. 2011 ve 22 hodin 40 minut byla jednotka povolána KOPISEM Ústí n/L k požáru nízké budovy v Trnovanech Podviní. Po příjezdu na místo události nám velitel zásahu dal za úkol vyzbrojit se izolačním dýchacím přístrojem a provést průzkum zakouřeného objektu s požadavkem nalezení případných osob, které by se zde mohly nacházet. Tři členové naší jednotky se vyzbrojili a byli seznámeni se situací. Poté došlo k postupnému podrobnému průzkumu domu. Nebyla zde nalezená osoba. To bylo oznámeno veliteli zásahu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 23 hodin 53 minut.
foto


9.4.2011 Technická pomoc - kácení stromu v ulici Alšova 880/8 - Klokánek

Dne 9. 4. 2011 v 15 hodin 05 minut byla jednotka povolána KOPISEM Ústí n/L. Jednalo se o technickou pomoc. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o puklý strom vysoký cca. 15m. ve výšce 5m metrů byl rozdvojen a odkud vedla prasklina dlouhá 2,5m ke kořenu stromu což ohrožovalo přilehlé dětské hřiště. Bylo rozhodnuto o jeho celkovém pokácení. První řez byl veden nad rozdvojením, aby byla odříznuta větev, která byla nejméně stabilní. Na zemi pak byl rozřezán a odstraněn z chodníku vedoucího k brance. Na druhé rozdvojení bylo uvázáno pracovní lano ve výšce 7m.. To bylo použito k řízenému stržení do volného prostoru. Řez byl veden ve výšce 1m nad zemí. Poté opět rozřezán. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 23 minut.
foto

1.4.2011 Požár bytu v ulici Dukelské 2050/3

Dne 1. 4. 2011 v 15 hodin 02 minut vyhlášen poplach, požár bytu v ulici Dukelské 2050/3. Jednotka společně s HZS PS Litoměřice dorazila na místo zásahu a provedla průzkum a evakuaci osob z bytu za pomoci dýchací techniky Dräger PA 90 poté natáhla 1 proud C na místo požáru a počala odvětrávání domu přirozené. Další členové zprovoznili odvětrávání nucené a to za pomocí přetlakového ventilátoru. Na konci zásahu pomohli kluci s sbalením hadic a poté byl zásah ukončen. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 51 minut.
foto

1.4.2011 Požár travnatého porostu ulice Husova

Dne 1. 4. 2011 v 14 hodin 52 minut vyjela jednotka k požáru travnatého porostu v Husově ulici. Jednotka po příjezdu na místo události nemusela zasahovat, neboť již bylo uhašeno. Zasahovala zde jednotka HZS PS Litoměřice.

29.3.2011 Požár travnatého porostu ulice Zelenková

Dne 29. 3. 2011 v 18 hodin 26 minut byl vyhlášen poplach k požáru travnatého porostu v Zelenkové ulici. Jednotka nezasahovala odvolána před výjezdem.

24.3.2011 Požár travnatého porostu

Dne 24. 3. 2011 ve 09 hodin 55 minut vyjela jednotka k požáru travnatého porostu. Když dojela na, místo události akorát dohasila požářiště 1 proudem vysokotlaku, protože prvotní zásah provedla jednotka HZS PS Litoměřice a potom se přesunula na další místo požáru a to do Tlučně taktéž požár travnatého porostu na tomto místě zasahovala taky HZS PS Litoměřice, zde naše práce už nebyla zapotřebí. Návrat na základnu v 10 hodin 53 minut.
foto

20.2.2011 Požár nízké budovy Hlinná - Kundratice 3

Dne 20. 2. 2011 ve 12 hodin 16 minut vyjela jednotka k požáru nízké budovy. Jednotka po příjezdu na místo události se zahlásila veliteli zásahu ze PS Litoměřice a společnýma silami počala rozebírat komínové těleso, ve kterém hořely saze. Hořící saze byli vynášeni před dům. Postupně se komín pročišťoval až do sklepa. Komín byl asi na třech místech úplně zacpán, proto byly vybourány čtyři pročisťovací otvory, aby se zamezilo dalšímu hoření. Dva členové si vzali dýchací přístroj Dräger PA 90, neboť v některých místech při čištění byl zapotřebí. V první místnosti bylo rozebráno kus dřevěné podlahy, neboť částečně byla ohořelá od komínového tělesa. Poté bylo komínové těleso pročištěno až do sklepa a místo události bylo předáno majiteli a jednotka se společně PS Litoměřice vrátila zpět na základnu. Návrat na základnu v 17 hodin 04 minut.

20.1.2011 Technická pomoc, odčerpávání vody ze záchytné stanice na dešťovou vodu v obci České Kopisty

Dne 20. 1. 2011 v 8 hodin 23 minut výjezd k odčerpávání vody ze záchytné stanice na dešťovou vodu. Po dohodě s velitelem JSDH Terezín a operačním důstojníkem byl na místo události vyslán dopravní automobil Avia DA12/A 31 s kalovým čerpadlem a jedním příslušníkem, který měl na starosti obsluhu čerpadla.Po příjezdu na místo bylo společně s členy jednotky JSDH Terezín připraveno čerpadlo a rozvinuto hadicové vedení. Poté se průběžně doplňovalo palivo a to ze zásob Terezínské jednotky. Voda začala pozvolna v nádrži klesat a stahovat se i z objektu domu a dvora přes komunikaci. Dům byl napojen na kanalizaci k nádrži. Ke konci čerpání se voda samovolně vlévala do kanalizace, až se ztratila. Voda v nádrži klesla za celou dobu čerpání o cca. 50 cm. Návrat na základnu v 18 hodin 41 minut.

19.1.2011 Technická pomoc, čerpání vody v obci České Kopisty

Dne 19. 1. 2011 ve 16 hodin 19 minut vyjela jednotka k čerpání vody České Kopisty. Jednotka po příjezdu na místo události se spojila s velitelem JSDH Terezín a dohodla se o dalším postupu a případném nasazení. Bylo rozhodnuto, že máme nasadit motorové kalové čerpadlo Honda. Jednotka rozvinula dva proudy B“ o délce 100 m do přilehlého potoka a počala čerpat. V 17:15 hodin byl zprovozněn osvětlovací stožár na osvětlení prostoru čerpání. Ve 20:00 hodin byl nastartován CAS MAN, aby se mohli členové zásahu ohřát. Ve 21:30 hodin bylo čerpání ukončeno. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 22 hodin 19 minut.
foto

18.1.2011 Technická pomoc, čerpání vody v ulicích Lodní náměstí 4 a Pobřežní 2 Litoměřice

Dne 18. 1. 2011 ve 15 hodin 14 minut vyjela jednotka k čerpání vody ze sklepů. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Jednalo se o zaplavený sklep až ke stropu výška cca. 180cm. Byla nasazena dvě elektrická čerpadla každé o výkonu 400 l/min. Voda začala pozvolna klesat. Asi po hodině čerpání nás požádal majitel vedlejšího objektu také o vyčerpání vody ze sklepních prostorů. Proto jsme žádost nahlásili na operační středisko a přenesli jsme jedno elektrické čerpadlo do domu na Lodním náměstí 4. Výška vody zde dosahovala asi 120cm. Zde probíhalo čerpání asi jednu hodinu a poté se čerpadlo porouchalo a práce se přerušila. Situace se oznámila majiteli. Zůstalo zde asi 20 cm vody. Proto se již odčerpávalo jen v prvním objektu. Po odčerpání vody ze sklepů jsme se vrátily v 19 hodin 42 minut zpět na základnu.
foto

15.1.2011 Technická pomoc, čerpání vody Horní Řepčice

Dne 15. 1. 2011 ve 14 hodin 05 minut vyjela jednotka k čerpání vody. Jednotka po příjezdu na místo zásahu se spojila s již zasahujícími jednotkami a to s JSDH Liběšice,SDH Horní Řepčice a dohodla se na dalším postupu. Bylo nasazeno motorové kalové čerpadlo honda a cisterna MAN-15. Laguna, která se už skoro přelívala přes silnici I. třídy se odčerpávala do přilehlého potoka. Laguna byla o velikosti 300 m2 a hloubce 0,5m. Na místo události posléze dorazila JSDH Lovečkovice. Jelikož se jednotce Liběšice,rozbilo čerpadlo,tak se kolem 16 hodiny vrátily zpět na základnu. V 16:40 se zprovoznil osvětlovací stožár na osvícení prostoru čerpání.Po společném odčerpání laguny jsme se vrátily v 19 hodin 08 minut zpět na základnu.
foto

14.1.2011 Technická pomoc, čerpání vody Ploskovice - Vinné 1

Dne 14. 1. 2011 ve 13 hodin 33 minut vyjela jednotka k zatopené zahradě s domem. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a rozhodla o nasazení jednoho plovoucího čerpadla Frogi. Jednalo se o lagunu o rozloze 80 m2 před domem kde voda prosakovala do domu. Po částečném odčerpání se začala zacpávat vpust od přilehlého potoka, aby se zamezilo přítoku vody na pozemek, a proto bylo nasazeno další čerpadlo kalové motorové. Po částečném zacpání vpustě se odčerpala značná část vody a majitelka byla seznámena, že voda bude stále prosakovat,dokud neklesne hladina potoka. Jelikož byla dost velká tma byl zprovozněn osvětlovací stožár poháněný el.centrálou. Byla vyrozuměna i starostka obce. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu v 18 hodin 34 minut.
foto

14.1.2011 Technická pomoc, čerpání vody Ploskovice - Těchobuzice 7

Dne 14. 1. 2011 v 11 hodin 36 minut vyjela jednotka k zatopenému sklepu. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a rozhodla o nasazení jednoho elektrického kalového čerpadla Metabo a jedné hadice "C" do prostorů sklepa v rodinném domě. Jednalo se o zatopený sklep pod domem. Jednotka vodu odčerpala až na kraj svých možností a zprovoznila majitelovo čerpadlo, aby mohl zbytek vody dočerpat. Potom se vrátila zpět na základnu ve 12 hodin 41 minut.