Zásahy roku 2008

   Zásahy roku 2009

   Zásahy roku 2010

   Zásahy roku 2011

   Zásahy roku 2012

   Zásahy roku 2013

   Zásahy roku 2014

   Zásahy roku 2015

   Zásahy roku 2016

   Zásahy roku 2017

   Zásahy roku 2018

Zásahy v roce 2019


(12)11. 03. 2019 Technická pomoc, tašky na střeše – Litoměřice, ul. Jasmínová.

Dne 11. 03. 2019 v 12 hodin 42 minut byla ohlášena další technická pomoc. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se jedná o převislé tašky přes hranu střechy tak za pomoci nastavovacího žebříku tašky a hřebenáče sundala dolu, aby už neohrožovaly okolí domu a také sousedy. Majitel byl srozuměn se stavem střechy a bylo mu doporučeno kontaktovat pokrývačskou firmu na opravu. Pak se vše zabalilo a jednotka se vrátila zpět na základnu ve 13 hodin 47 minut.

11. 03. 2019 Technická pomoc, nebezpečí pádu domu – Litoměřice, Křížová 75/15.

Dne 11. 03. 2019 v 08 hodin 11 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu se zahlásila veliteli HZS PS Litoměřice a ten po průzkumu vydal stanovisko, že se odlehčí střecha pod štítem tak že se zní, sundají napadané cihly a zbytky uvolněných cihel ze štítu a rozpadlých komínů. Byl použit nastavovací žebřík 2 díly. Poté byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na základnu v 09 hodin 55 minut.

11. 03. 2019 Technická pomoc, létající tašky z domu – Litoměřice, Palackého 1032/26.

Dne 11. 03. 2019 v 00 hodin 32 minut byla ohlášena další technická pomoc. Jednotka po příjezdu provedla průzkum a na půdním prostoru bylo zjištěno, že zde chybí několik krytů střešních vikýřů a z tohoto důvodu pravděpodobně se poryv větru dostal do prostoru půdy a vytrhl nárožní krytinu (hřebeny). Byla zkontrolována krytina kolem poškozeného místa a v dané době nevykazovala známky poškození a případného možného zřícení ze střechy. Z daných situací byla seznámena jedna z obyvatelek domu, která se na místě pohybovala, s tím, že ráno kontaktuje předsedu společenství vlastníků domu. Prostor pod budovou byl ohraničen bezpečnostní páskou. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 01 hodin 04 minut.

11. 03. 2019 Technická pomoc, padající tašky na auta – Litoměřice, Turgeněvova 618/18.

Dne 11. 03. 2019 v 00 hodin 11 minut byla ohlášena další technická pomoc. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum půdního prostoru, kde bylo zjištěno, že z vnitřního půdního prostoru nejsou vidět žádné vady v střešním plášti. Pro vstup na venkovní část střechy byli nalezeny dva střešní vikýře. Ty se nacházeli 15 metrů od možného místa poškození v úhlopříčném směru rohu střechy. Po detailním ohledání výlezu na střechu bylo zjištěno, že se na střeše nenachází žádné revizní lávky, po kterých by bylo možno dojít k možnému místu poškození střechy za dané situace, případně sestoupit lanovou technikou. Po dobu na místě události nedošlo k žádnému pádu střešní krytiny. Proto bylo doporučeno kontaktovat pokrývačskou firmu. Prostor s rizikem pádu krytiny bylo zajištěno páskou se zákazem vstupu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 00 hodin 32 minut.

10. 03. 2019 Technická pomoc, padající střešní krytina – Litoměřice, Šafaříkova 1250/11.

Dne 10. 03. 2019 v 22 hodin 38 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum, kde bylo zjištěno poškození plechové střechy o rozměrech 4x6 metru a stále docházelo k odlétávání dalších částí střešní krytiny. Za pomoci lanové techniky se jeden příslušník slanil do ohroženého místa. Odstranil nebezpečné plechy, kterým hrozilo odfouknutí, a provedl přitlučení zbytku opláštění po jeho krajích, aby nedocházelo k dalšímu poškozování střechy. Majitelka byla srozuměna se situací. Jednotka se vrátila zpět na základnu dne 11. 03. 2019 v 00 hodin 11 minut.

10. 03. 2019 Technická pomoc – Litoměřice, Žernosecká 5003.

Dne 10. 03. 2019 v 19 hodin 09 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu se zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal povel rozřezání a odstranění stromu, který byl padlý přes komunikaci a na kterém již jednotka HZS PS pracovala. Po odstranění překážky byla komunikace uklizena. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 49 minut.

6. 03. 2019 Ostatní pomoc – Litoměřice, Zahradnická 215/8 - asistence na zimním stadionu.

Dne 6. 03. 2019 v 17 hodin 26 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka působila na zimním stadionu jako požární dozor při hokejovém zápasu play-off 1. Ligy mužů. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20 hodin 28 minut.

5. 03. 2019 Ostatní pomoc – Litoměřice, Zahradnická 215/8 - asistence na zimním stadionu.

Dne 5. 03. 2019 v 17 hodin 26 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka působila na zimním stadionu jako požární dozor při hokejovém zápasu play-off 1. Ligy mužů. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 21 hodin 26 minut.

19. 02. 2019 Požár vaty v komíně – Litoměřice, Malíč 37.

Dne 19. 02. 2019 v 10 hodin 07 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla stažena před výjezdu v obci Michalovice a vrátila se zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 10 hodin 31 minut.

11. 02. 2019 Požár – Litoměřice, Liberecká 736/1 dřevěná nádražní bouda.

Dne 11. 02. 2019 v 05 hodin 04 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka ale byla stažena před výjezdem.

23. 01. 201 Požár, kompost – Litoměřice, Lovosice.

Dne 23. 01. 2019 v 16 hodin 01 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu provedla průzkum a poté byl vydán povel vytvořit útočný proud „C“ a začalo se s proléváním, hašením hořícího kompostu. Když dorazily ostatní jednotky Třebenice, Terezín vytvořily druhý útočný proud „C“ z naší CAS – 30, členové Terezína a Třebenic začaly prolévat zbývající ohniska. Jednotka z Terezína vytvořila čerpací stanici u řeky Labe. Jelikož se nestíhala dodávat voda na hašení, byla povolána jednotka z Chotiměře. Jednotky z Chotiměře a Třebenic kyvadlově dodávaly vodu pro hašení. Asi ve 21:30 hod. jsme všichni byli vystřídáni jednotkami Čížkovice a Brozany. Místo zásahu bylo předáno jednotce Čížkovice a vysvětlen postup zásahu a co se bude dít dál. Naše jednotka dodala 9000 l vody a pak byla, dočerpána od ostatních zasahujících jednotek. Počty vody měly za úkol ostatní jednotky uvést do zpráv. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 57 minut.
Odkaz Litoměřický deník

7. 01. 2019 Ostatní pomoc – Litoměřice, Zahradnická 215/28 - asistence na zimním stadionu.

Dne 7. 01. 2019 v 17 hodin 39 minut vyjela jednotka na místo události. Jednotka působila na zimním stadionu jako požární dozor při hokejovém zápasu 1. Ligy mužů. Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 20 hodin 32 minut.