Zásahy roku 2008

   Zásahy roku 2009

   Zásahy roku 2010

   Zásahy roku 2011

   Zásahy roku 2012

   Zásahy roku 2013

   Zásahy roku 2014

   Zásahy roku 2015

   Zásahy roku 2016

   Zásahy roku 2017

   Zásahy roku 2018

   Zásahy roku 2019

Zásahy v roce 2020(18)9. 03. 2020 Požár, plastový odpad – Litoměřice, Lovosice, Prosmycká 88/2.

Dne 9. 03. 2020 v 20 hodin 23 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka se po příjezdu na místo události zahlásila veliteli zásahu. Ten vydal pokyn k vybavení tří členů NDT, pro případ nutnosti. Členové za použití jednoho proudu „C“ prováděli prolévání plastového odpadu, který byl vyvážen čelním nakladačem z haly zasažené požárem. Z CAS 30/9000/540 S3VH byla doplňována voda do CAS 24/2500/400 S2Z PS Lovosice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 22 hodin 19 minut.

7. 03. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 7. 03. 2020 v 16 hodin 31 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 55 minut.

29. 02. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 29. 2. 2020 v 16 hodin 34 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 53 minut.

21. 02. 2020 Požár, kouř z okna – Litoměřice, Novobranská 136/8.

Dne 21. 02. 2020 v 15 hodin 29 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka, byla stažena ještě před výjezdem neboť, se jednalo o planý poplach, potraviny na plotně.

15. 02. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 15. 2. 2020 v 16 hodin 32 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 52 minut.

15. 02. 2020 Požár, hotel – Litoměřice, Želetická 805/12.

Dne 15. 02. 2020 v 15 hodin 29 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka byla odvolána, že se jednalo o malý požár a byl vlastníma silami zdolán majitelem. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 07 minut.

12. 02. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 12. 02. 2020 v 17 hodin 19 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 55 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, strom na cestě u golfového hřiště – Litoměřice.

Dne 10. 02. 2020 v 16 hodin 09 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka provedla rozřezání a odklizení zlomené větve. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 18 hodin 10 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, tašky ze střechy – Litoměřice, Jasmínová 600.

Dne 10. 02. 2020 v 16 hodin 09 minut bylo ohlášeno jednotce. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum. Jednalo se o krajové tašky, které vítr přizvedl a hrozil jejich pád případné sjetí po střeše. Za pomoci nastavovacího žebříku byla krytina umístěna zpět na místo. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 53 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, střecha – Litoměřice, Michalská 274/21.

Dne 10. 02. 2020 v 14 hodin 56 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události (nebezpečný prostor byl již ohraničen bezpečnostní páskou) jsme provedli zajištění prostoru pod střechou, ohlídku prostoru střechy a kontaktovali se majitelkou objektu. Bylo zjištěno, že obě nároží střechy mají uvolněnou hřebenovou krytinu a hrozí její zřícení. Místo bylo nepřístupné z půdního prostoru a tak bylo přes operační středisko zažádáno o AZ 30. Těsně před příjezdem jsme začali s odklonem dopravy, za pomoci městské policie aby bylo možno postavit na vhodné místo a zároveň nedošlo ke zranění osob a zvířat. Vozidlo se dostavilo na místo události při cestě z přechozího zásahu. Společně s ním přijela vozidla VEA a CAS 30. Po ustavení techniky bylo provedeno sundání čtyř hřebenáčů, které byli předáni majiteli. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 15 hodin 43 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, solární panely na kolejích – Litoměřice, Žernosecká.

Dne 10. 02. 2020 v 12 hodin 14 minut bylo ohlášeno jednotce. Po příjezdu na místo události v Přívozní ulici byla již hlídka policie ČR a pracovník SŽDC. Na železničním svršku byly solární panely, které odlétli ze střechy stavebnin D + B (Big Mat), které se nacházejí na Žernosecké ulici nad tratí. Bylo částečně porušeno trakční vedení. Za spolupráce s policisty a pracovníka SŽDC bylo provedeno odstranění solárních panelů a jejich nosné konstrukce z kolejiště a z prostoru nad ním. Poté se na místo události dostavil velitel čety HZS PS Litoměřice spolu s CAS 30 na kontrolu místa události. Odeslal hlídku PČR, aby zajela do stavebnin a informovala je o stavu události, a oznámit jim, ať si odvezou solární panely. Pak se jednotka HZS vydala do objektu stavebnin. V 13:45 bylo na žádost vlakvedoucích obou souprav, které zde stály, abychom provedli transport osob mezi vlaky. Celkem bylo převedeno osm osob. Na místo události se dostavili pracovníci ze stavebnin a provedli naložení a odvoz solárních panelů. Na místo události se dostavili pracovníci SŽDC na odstranění závady na troleji. HZS SŽDC V 13:52 na místo události přijeli hasiči SŽDC z Ústí nad Labem a provedli kontrolu kolejiště a odjeli v 14:01 na další událost. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 14 hodin 56 minut.

10. 02. 2020 Technická pomoc, spadlí strom – Litoměřice, Litoměřice.

Dne 10. 02. 2020 v 12 hodin 14 minut byl vyhlášen poplach. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Na místě stál autobus a před ním se nacházel strom, který byl spadlí přes celou komunikaci a částečně opřen o telegrafní dráty. Bylo provedeno rozřezání a odstranění mimo komunikaci. Po odstranění překážky jsme dostali informaci od projíždějícího řidiče, že asi o pět set metrů dále je strom, který se také zlomil a částečně zasahuje do komunikace. Ten již nalézal v katastru obce Malíč. Opět byl rozřezán a uložen mimo komunikaci. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 12 hodin 59 minut.

28. 01. 2020 Technická pomoc, spadlí strom – Litoměřice, Kamýcká 2292.

Dne 28. 01. 2020 v 17 hodin 04 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události se na místě nacházela posádka s AZ 30 z PS HZS Litoměřice a prováděla odřezávání stromu. S velitelem AZ bylo dohodnuto o započetí osvětlení místa události z výsuvného stožáru z naší CAS 15, které bylo ihned zahájeno a prováděno po celou dobu zásahu. Krátce na to přijelo druhé vozidlo CAS 20 z PS Litoměřice. Z velitele družstva bylo dohodnuto, že jejich posádka se vrátí zpět na základnu a mi budeme spolupracovat s posádkou AZ při odstraňování zbývajících dvou stromů, které ohrožovali okolí. Naši dva proškolení členové na práci s motorovou pilou, se vyzbrojili potřebnými ochrannými pomůckami a motorovou pilou. Každý z nich pak z koše AZ 30 za pomoci obsluhy provedl odřezání nebezpečných částí stromů. Během provádění těchto prací odjela dvoučlenná hlídka městské policie, která odkláněla dopravu. Naši dva příslušníci se vydali na jejich pozice pro střídání. Zpět se již vrátil jen jeden příslušník MP. Po odstranění nebezpečných stavů, byla celá pozemní komunikace uklizena. Byly vytvořeny hromady, mimo komunikaci v bezpečném prostoru, které měli dle domluvy přijet druhý den odklidit TSM Litoměřice. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 31 minut.

27. 01. 2020 Požár, rodinný dům – Litoměřice, Žalhostice.

Dne 27. 01. 2020 v 16 hodin 04 minut byl vyhlášen poplach. Po příjezdu na místo události bylo velitelem HZS PS Litoměřice zjištěno, že se jedná o planý poplach a jednotka byla vrácena zpět na základnu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 16 hodin 38 minut.

25. 01. 2020 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 25. 01. 2020 v 16 hodin 30 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 19 hodin 33 minut.

22. 01. 2019 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 22. 01. 2019 v 17 hodin 12 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 09 minut.

20. 01. 2019 Asistence na zimním stadionu – Litoměřice, Zahradnická 215/28.

Dne 20. 01. 2019 v 17 hodin 08 minut byla vyhlášena pomoc. Jednotka prováděla požární dozor při hokejovém utkání na zimním stadionu. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 20 hodin 09 minut.

4. 01. 2020 Požár, chatka – Litoměřice, Plešivecká 1865/25.

Dne 4. 01. 2020 v 04 hodin 08 minut byl vyhlášen poplach. Členové jednotky po příjezdu na místo události, se na pokyn velitele zásahu vybavili kopáči a páčidlem. Bylo prováděno prohrabávání požářiště a rozebírání části konstrukce kvůli dohašovacím pracím. Jednotka se vrátila zpět na základnu v 05 hodin 22 minut.